Voorbereiding

“Door het jaar heen werd er van alles gespeculeerd. We moesten ons voorbereiden op een situatie die nog niet duidelijk was. Maar met de kennis die er op dat moment was, hebben we toch geprobeerd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden. Er is veel contact geweest met de grote bedrijven in Zwartewaterland om te kijken hoe we dit samen zo goed mogelijk ko...

Brexit-projectteam

In 2018 heeft Verhoek Europe een Brexit-projectteam opgericht, met mensen van verschillende afdelingen, om zo continu het Brexit nieuws te kunnen volgen. Dat team heeft gekeken hoe in de toekomst het werk zo goed mogelijk georganiseerd kan worden. Er zijn systemen opgezet om te communiceren met de ferrymaatschappijen, de tunnels en...