In die klankbordgroep zitten zowel ondernemers, huisvesters en de gemeente als burgers die graag mee willen denken over de huisvesting van arbeidsmigranten. “We gaan kijken wat voor beleid er daarvoor moet zijn. Dat moet de komende tijd uitgewerkt worden en daar helpt de klankbordgroep bij.”

En dat is een ‘hele klus’, zegt Sueters. “Hoeveel arbeidsmigranten zijn er, staan die ingeschreven en zo ja hoe, waar wonen ze, wat zijn de omstandigheden? Dat zijn allemaal vragen die daarbij komen kijken.” Want niet iedereen staat goed geregistreerd, weet hij. “Van een heleboel arbeidsmigranten weten wij niet waar ze gehuisvest zijn. Dat zou in een sociaal land als Nederland niet moeten kunne...