Elk jaar wordt vanaf september al kritisch gekeken of de routes die gereden worden voor de inzameling van afval en grondstoffen aangepast moeten worden. “Als je bedenkt dat ROVA 23 gemeenten bedient en daarbinnen ruim 850.000 mensen wonen die allemaal afval produceren, dan krijg je een beetje overzicht van de puzzel die onze planning moet leggen. Eén wijziging kan gevolgen hebben voor veel ande...