Op voorstel van Prins Maurits kreeg Hasselt in het begin van de 17e eeuw een Diamantenbolwerk. Dat moest tijdens de Tachtigjarige Oorlog, als onderdeel van de vestingwerken, de vermaledijde Spanjaarden tegenhouden. Als ik zaterdag de markante Hasselter locatie inspecteer, duiken desondanks een stel Spanjaarden op in mijn herinneringen. Ik zie een stomdronken Sinterklaas met twee Pieten, pikzwar...