Op de bewuste locatie ligt een bestemming voor maatschappelijk/religieuze doeleinden. “In het verleden was het mogelijk dat daar een kerk zou worden gerealiseerd”, vertelt projectleider Nicolette van den Poll donderdagavond in een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.

Ook de bestemming ‘Wonen’ is mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Dat laat ruimte voor een gebouw van 18 meter hoog, wanneer er kerk zou worden gebouwd. Aan omwonenden werd echter toegezegd dat daar geen gebruik van gemaakt zou worden als er geen kerk kwam.