Negen Overijsselse gemeenten én de provincie dienden een zienswijze in, omdat ze willen dat er een streep wordt gezet door de natuurvergunning die nodig is voor de uitbreiding van Lelystad Airport.

Het grootste struikelblok voor de provincie en gemeenten is dat de vergunning wordt aangevraagd voor de eerste 10.000 vliegbewegingen, terwijl nu al duidelijk is dat Lelystad Airport door wil groeien naar 45.000 vliegbewegingen.