Op meerdere fronten gingen de overheidsinstanties de mist in. "In een brief van 1 april 2021 staat dat de vergunning is afgegeven op 22 september 2020. Op 14 juli 2020 hadden wij in beginsel al toestemming voor de nieuwe uitrit. Een officiële bevestiging hiervan volgde op 18 september 2020", aldus Reijer Schilder van het bedrijf in de brief.

Ook wordt in die bewuste brief alleen benoemd dat de kosten voor verwijderen van de nieuwe oprit voor de provincie zijn. "In voorgaande overleggen met medewerkers van de gemeente en provincie zijn duidelijke toezeggingen gedaan over schadeloosstelling door de provincie voor de aanleg van de nieuwe toegang en andere aanvullende kosten."