Enige tijd geleden nam de raad er al een motie over aan. En al eerder, op 6 juni 2019 sprak de raad uit dat bij de ontwikkeling van grootschalige opwek dat voor minstens de helft lokaal eigendom moet zijn.

“Maar met een motie en goede voornemens borg je niets”, merkt Fijn op. “Het zijn hele goede voornemens, maar daar blijft het dan wel bij. Terwijl beleid toetsbaar moet zijn.”

Daarom wil Fijn, met haar voorstel, bewerkstelligen dat de gemeente inderdaad beleid gaat maken over het lokaal eigenaarschap van duurzaam opgewekte energie. In haar plan, dat vanavond op de raadsagenda staat, giet het college dat in een duurzaamheidsverordening. “Of kom met beleid”, zegt ze. “Als het maar toetsbaar is.”