“Een wandaad die ieder geloovigen, rechtgeaarden Israëliet met walging vervult”, schrijft voorzitter Jakobs van het kerkbestuur van de Israëlitische gemeente in Zwartsluis in een landelijk weekblad. Hij doelt op het huwelijk van Salemon van der Sluis en Mietje Goldsteen. De namen van het echtpaar staan zelfs open en bloot in het stuk, zodat omringende kerkelijke gemeenten voor het duo worden ge...