Testsamenleving is het laatste wat toegevoegd is. Op zich allemaal goed bedoeld. Het heeft vaak direct betrekking op de burger.

Als je dat soort woorden als minister of staatssecretaris maar vaak genoeg gebruikt, dan neemt de burger het al gauw als vertrouwd aan. Met de laatste toevoeging van ‘testsamenleving’ kun je je even afvragen in wat voor tijdperk we zijn beland.

Het is natuurlijk nog steeds crisis. Al een jaar lang mogen we niet wat we graag willen. Covid-19 houdt ons nog steeds in de greep, en eigenlijk weet niemand wanneer we als samenleving weer tegen mekaar aan kunnen leunen op een festival, in een stadion of in de kroeg.