“Wij hebben de provincie zeer recent proactief gevraagd wat hun plannen zijn en we hebben ook aangegeven dat wij graag betrokken worden omdat wij een groot belang zien voor de bewoners van onze gemeente”, zei het college in november op vragen van VVD-raadslid John Smits.

De investering voor het vervangen van de brug is ‘naar voren gehaald’. “Vanuit onze opgaven en kerntaken, en onze positie als middenbestuur, hebben we een belangrijke rol te vervullen in de aanpak van de coronacrisis”, schrijft het provinciebestuur in een brief.