En netcongestie betekent simpelweg dat het energienet een grotere levering van energie niet aankan. De gemeente kan nu wel een setje windmolens neerzetten en er energie ermee opwekken.

Maar dat is het dan ook. De energie vervolgens verbruiken of opslaan is nog niet mogelijk. Daarvoor is wel een oplossing: dan moet TenneT de capaciteit uitbreiden. En die gaat dat vast een keer doen, maar niet op korte termijn.