De gemeente wil daarmee grip houden op de huisvesting van arbeidsmigranten in reguliere woningen en ongewenste maatschappelijk effecten zoals overbewoning en parkeeroverlast voorkomen. 

De bewoning van een huis door meer dan één duurzaam gemeenschappelijke huishouding komt met het nieuwe plan onder ‘niet toegestaan gebruik van een woning’ te vallen. Voorbeeld van zulk gebruik is een groep van arbeidsmigranten die samen meerdere gezinnen vormen.