Het was de ChristenUnie-fractie die in 2010 stelde dat er nu toch echt eens iets moest gaan gebeuren. De fractie kwam in de gemeenteraad met een initiatiefvoorstel om beleid te ontwikkelen voor het tegengaan van verrommeling in het buitengebied. Twee jaar eerder stelde de fractie al schriftelijke vragen aan het college over de verrommeling van het hooibergenterrein aan de Stadsweg. De fractie w...