“Soms is het voor jongeren moeilijk om sociale contacten te leggen met leeftijdsgenoten”, merkt jongerenwerker Tom Kisjes. Samen met de dames van MEE IJsseloevers is hij daarom aan de slag gegaan. Er is een groep gevormd, die inmiddels uit ‘een stuk of tien jongeren’ bestaat.

Maar de groep kan groter worden, denkt Kisjes. “Er is nog te weinig bekendheid voor deze groep. We hebben maandelijks avonden met elkaar, dan doen we activiteiten om te verbinden. Dat is de eigen keus voor de jongeren, ze mogen er zelf een invulling aan geven.”