Welzijn MensenWerk heeft bij de gemeente kenbaar gemaakt geen bijdrage meer te willen leveren aan het brommerrijden. “Deze jaarlijkse traditie brengt teveel risico’s met zich mee”, legt Welzijn uit in het jaarverslag. 

Het jongerenwerk heeft in 2020 vooral geïnventariseerd of er signalen waren of er jongeren waren die ook dit jaar wilden gaan brommerrijden, dat verboden was vanwege de coronaregels.