Maar gemeente en waterschap hebben daarvoor samen een oplossing gevonden.

En dat is een verbinding tussen de Bergingsvijver en het Varkensgat. “Het Varkensgat wordt dan onderdeel van het stedelijk water en zal niet rechtstreeks gaan lozen op het landelijk gebied. Met deze verbinding wordt de capaciteit voor waterberging voor Genemuiden verhoogd en een urgent klimaatknelpunt aangepakt”, schrijft het college van B&W aan de gemeenteraad.