Dominee Knap uit Kampen wordt die zondag tijdens zijn ‘godsdienstoefening’ namelijk plotseling onderbroken door een ‘klap en geknetter’. De kerkgangers schrikken zo van het lawaai dat ze opstaan uit de banken en over elkaar heen buitelen richting de uitgang. Gelukkig beschikt de kerk over meerdere uitgangen. “Anders waren de gevolgen niet te overzien geweest…”, schrijven de kranten.

Ze kennen de oorzaak van de paniek ook. Tijdens een stevig onweer slaat de bliksem blijkbaar op de torenspits. Hoewel die niet beschadigd raakt, moet de klap overweldigend zijn geweest. “Enigen raakten in het gedrag onder de voet, enkelen raakten licht gekwetst, docht ’t merendeel kwam met den schrik vrij”, beschrijft de plaatselijke correspondent de taferelen. Dat de klap voor de nodige angst ...