Joost Frederik Bax volgt in 1890 Dirk Langeveld op als gemeentelijk geneesheer van Genemuiden. Deze Langeveld is in zijn tijd een landelijk specialist op het gebied van typhus. Hij is een van de eersten die een verband legt tussen ziektes en de slechte hygiëne van mensen. Die is in deze streek lange tijd dramatisch te noemen en Genemuiden is wat dat betreft bepaald geen positieve uitzondering.

Genemuiden staat vol met mesthopen waar ook de menselijke uitwerpselen op terecht komen. Die zorgen ook voor een vervuilde Drecht. Toch gebruiken veel inwoners dat water voor verschillende doeleinden. Ook drinken ze ongekookte melk en regenwater dat ze opvangen in tonnen.