Harde plancapaciteit duidt op plannen die al vastgesteld zijn en waar alleen nog een bouwvergunning voor nodig is. Die te bebouwen gronden liggen vooral op Tag-West en Om de Weede.

Dan is er ook nog de zachte plancapaciteit, waarvoor eerst nog een bestemmingsplan moet worden vastgesteld. “Dat zijn plannen die al wel genoemd zijn, maar waarvoor het bestemmingsplan nog moet worden doorlopen. Het kan ook zijn dat een plan dat door initiatiefnemers is ingediend, maar waarvoor de procedure nog doorlopen moet worden”, legt ambtenaar Remco Kok uit tijdens een digitale informatie...