“Uit dit onderzoek zijn de buurten Dedemsvaart-Zuid en Greente naar voren gekomen als de meest kansrijke buurten voor het opzetten van een warmtenet in combinatie met een TEO-centrale voor de toevoer van warmte”, schrijft de gemeente in de Warmtetransitievisie Zwartewaterland, die donderdag ter beeldvorming op de raadsagenda staat.

TEO staat voor Thermische Energie uit Oppervlaktewater. “Bij warmte uit oppervlaktewater haal je in de zomer warmte uit het oppervlaktewater met een warmtewisselaar. Deze warmte sla je in de bodem op, voor gebruik in de winter”, legt het Expertise Centrum Warmte (ECW) uit. Een warmtepomp zorgt er dan voor dat de warmte op een goede temperatuur aan gebouwen wordt geleverd voor verwarming en warm...