Zij stelde onlangs al dat valtegels in de speelplaats/tuin nabij de Sportlaan in Hasselt sterk verouderd zijn en wellicht niet meer aan de nu geldende gezond- en veiligheidseisen voldoen.

“Het college vindt dat de speelplaatsen veilig moeten zijn”, zei Knol. “Jaarlijks worden de speelplaatsen door een extern bureau gecontroleerd op de veiligheid.”

De ondergrond waar de tegels onder vallen, zijn onderdeel van de veiligheid, volgens Knol. “Op basis van de jaarlijkse inspectie is de locatie aan de Sportlaan geïnspecteerd. Daaruit kwam geen aanleiding om extra onderzoek te doen naar de valdemping.”