“Er wordt dit jaar een verkenning uitgevoerd naar de mogelijke opties om de Zwartewaterbrug geschikt te maken aan de eisen voor toekomstig gebruik”, legt ze uit. “Er worden scenario’s geschetst die mogelijk zijn om de brug toekomstbestendig te maken en er wordt advies gegeven voor het vervolgtraject.” 

Provinciale Staten hebben besloten dat het geld voor de planstudie eerder uitgegeven mag worden. Dat was nodig om de verkenning te financieren. “De huidige planning is dat de verkenning dit jaar wordt afgerond en begin volgend jaar met het provinciaal bestuur besproken wordt”, volgens de woordvoerder.