Want dat bleek een heikel punt tijdens de raadsvergadering van vorig jaar. Het nieuwe bestemmingsplan voor de steenhandel was er weliswaar vooral om de al bestaande activiteiten te legaliseren, toch grepen sommige raadsleden de kans om de veiligheid van de parallelweg te berde te brengen.

Ook nu een actueel thema; eerder deze week gingen de scholen voor voortgezet onderwijs immers weer open. En Hasselter leerlingen van middelbare scholen in onder andere Zwolle maken vrij veel gebruik van de parallelweg.