Voor anderen is 2022 een jaar van grote hoop. Hun Koning, Jezus, komt hen spoedig ophalen. Weer een jaar dichterbij dat hemelse vaderland waar geen inwoner meer zal zeggen: “Ik ben ziek”. Op weg naar die hemelse stad waarvan de Architect en Bouwer God Zelf is en… waar Jezus is. Vol reine glans, hemelse heerlijkheid, heilige glorie, niet te beschrijven majesteit en een oneindigheid die ...

Nu is het zo dat dat oneindige, dat eeuwige en dat hoopvolle er niet alleen is voor “die anderen” maar voor iedereen! Niet iedereen gelooft dat. Er zijn jongeren en ouderen die wij spreken op straat en zich afvragen waar God is in alle ellende die hen en ons overspoelt.