“We doen onderzoek naar de parkeerdruk in de kernen”, schrijven de partijen. Dat moet leiden tot het nieuwe plan. “Parkeeroverlast in de centra en woonwijken gaan we tegen, onder andere via de inrichting van centrale parkeerplaatsen en als het kan het parkeren aan de rand van de wijk”, wordt daarbij omschreven als speerpunt. “Steeds meer inwoners bezitten een auto. Hierdoor neemt de parkeerdruk...