“Het gaat onder andere om kosten voor stedenbouwkundige inzet, civieltechnische onderzoeken en de start van onderzoeken die nodig zijn voor het bestemmingsplan/omgevingsplan”, schrijft het college, dat kansen ziet. “De ontwikkeling van Binnenveld levert een bijdrage aan de woningbehoefte en de leefbaarheid van Genemuiden.”
Onlangs werd in deze krant al duidelijk dat, als het even kan, de s...

Veel verder dan dat gaat het voorlopig niet. “Het totale gebied van Binnenveld (van de manege tot aan Zevenhont) heeft voldoende ruimte om meer woningen toe te voegen, maar daarvoor is het nu te vroeg”, geeft het college aan. Dat komt mede doordat er geen twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen gebouwd kunnen worden in het gebied. Daarover zijn afspraken gemaakt bij de ontwikkeling van Ta...