Boer  Arie Den Uijl en zijn vrouw vormen samen de maatschap Den Uijl – Ten Hove. Ook hun zoon is bij de onderneming betrokken. Het bedrijf met ruim honderd melkkoeien en wat jongvee ligt in de buurt van De Velde, tussen Hasselt en Zwartsluis. “Wij zitten tussen twee Natura 2000 gebieden in: het gebied achter ons bedrijf en dat rond het Zwarte Water aan de overkant van de dijk. We zitten du...

Den Uijl is van mening dat de boerenstand baat kan hebben bij innovatie. “Of je daarmee alle stikstofproblemen oplost, weet ik natuurlijk niet, maar het is in elk geval iets. Zo zijn er installaties die in de stal de koeienmest opvangen en verwerken tot kunstmest. Op deze manier komt er geen stikstof in het milieu terecht. Zo’n installatie zou misschien een oplossing kunnen zijn, maar daarmee i...