Dat verwijst naar het Tijlswegje, waar de ingang van het gebouw komt. De naam van de stichting (en de vereniging) is en blijft wel Knarrenhof.

De eerste voorbereidingen zijn getroffen. “De bomen zijn erin gezet en het billboard staat er”, vertelt Corporaal. Vorige week zijn er bomen langs de Van der Vechtlaan geplant. “Die bomen compenseren voor een deel het verdwenen groen.”

Het verdwijnen van dat groen was een heikel punt. Buurtbewoners protesteerden tegen het weghalen van de groenstrook langs de Van der Vechtlaan. Ze dreigden zelfs met het opstarten van een procedure, wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan zou accorderen.