En niet alleen van de IJssel: ook het verhaal daarvoor. “Heel vroeger, voor de laatste ijstijd, was de IJssel geen doorgaande rivier. Maar er was wel water”, vertelt Van der Ziel, in Zalk langs de IJssel. “Ooit heeft hier de Rijn gelopen vanuit Duitsland. Die liep naar waar Zuiderzee was.”

Nijlpaarden

En het kan nog gekker. Toen Van der Ziel in de collegebanken zat – hij is opgeleid tot fysisch geograaf – krijg hij te horen over het ‘Massief van Hattem’. “In Hattem en de streek eromheen ligt onder de bedding van de IJssel een oerbedding, uit een warme periode. Als je onder die oude bedding gaat graven, dan vind je restanten van exotische dier...