In het hoofdlijnenakkoord dat opgesteld is voor de Regionale Energie Strategie West-Overijssel (waar Zwartewaterland onderdeel van is), levert ook Zwartewaterland een bijdrage. Die moet bestaan uit vier of vijf windmolens, vijftig hectare aan zonnevelden, een energiebesparing van 465 Terra Joule en tachtigduizend zonnepanelen op grotere daken.

Windmolens in Zwartewaterland zouden een ashoogte kunnen krijgen van 100 meter, met de ‘wieken’ erbij komt de totale lengte dan op 140 meter. Een subsidie stuurt echter aan op hogere windmolens.