De woningen zouden in 2020, toen de bewoners vertrokken waren, gesloopt worden. “Omdat in de wijk funderingsproblemen aan het licht kwamen, heeft Wetland een pas op de plaats gemaakt, We wilden eerst duidelijk in beeld hebben waar in de wijk de problemen spelen en of dit invloed ging hebben op onze wijkvisie”, legt een woordvoerder van de woningcorporatie uit. 

Het gaat in totaal om 18 woningen op de hoek van de Stuivenbergstraat en de Meester Steenbergenstraat. Tegen de sloop, die aangekondigd werd in het voorjaar van 2019, ontstond in eerste instantie verzet van de bewoners. Zij wilden Wetland Wonen op andere gedachten brengen.