Naast bovenstaande conclusies wordt ook gesproken van het (in het openbaar) bekritiseren van het  gedrag/taalgebruik van andere raadsleden, het richten op de persoon in plaats van op de inhoud, het openbaar bekritiseren van individuele ambtenaren in het openbaar, het snel de (persoonlijke) integriteit aan de orde stellen en de vermindering van relativering en humor. Definitieve conclusie: ...

Zo merkt het bureau dat er ontevredenheid is over de beperkte ruimte voor betrokkenheid van inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen uit de gemeente Zwartewaterland aan de voorkant van het politieke besluitvormingsproces. “Daarnaast bestaat er bij een deel van de raad ontevredenheid over de spelregels rondom geheimhouding en het ontbreken van heldere procedures en protocollen. In ...