De socialistische journalist doet het voorkomen alsof hij is afgereisd naar een ontwikkelingsland. Over een ‘nogal wankel pontje’ komt hij het ‘verwaarloosde en slecht bestuurde’ Genemuiden binnen. Daar ziet hij louter krotwoningen vol ‘gore, muffe bedstedes’ waarin ‘bleke, stumperige kinderen’ liggen. Die lijden allemaal aan tuberculose, vermoedt de journalist. “Krotten en TBC horen bij elkaar...