In Staphorst blijkt het bijvoorbeeld wel mogelijk om een windmolen op het erf van een boerderij te plaatsen. “Het kan tot de randen van onze gemeente, maar bij een fictieve lijn niet meer”, schetste de wethouder. “We doen een poging om dat te gaan regelen. Daarvoor is een gesprek met provincie, gemeente en Nationaal Landschap nodig.”

De erfmolens kunnen onderwerp worden van de gemeentelijke plannen voor de energietransitie. In het nog op te stellen duurzaamheidsbeleid wordt vastgelegd dat Zwartewaterland uitgaat van minimaal 50 procent lokaal eigendom en streeft naar minimaal 75 tot 100 procent lokaal eigendom bij projecten voor grootschalige opwek van duurzame energie op land of water.