In een eerder verslag meldde curator mr. M.A. Kerkdijk dat het bedrijf niet met financiële stukken over de brug kwam, hoewel hij daar uitdrukkelijk naar had gevraagd. Intussen heeft hij wel de jaarrekeningen 2018 en 2019 ontvangen. “Met betrekking tot 2020 is een afschrift van de grootboekrekeningen ontvangen”, schrijft Kerkdijk.

Alles wat nog aanwezig was in het bedrijf, is inmiddels verkocht. Twee van de vier aanwezig voertuigen zijn verkocht, dat geld komt op de zogeheten ‘boedelrekening’. “De andere twee voertuigen vertegenwoordigen een geringe waarde.” De curator is bezig om deze voertuigen terug te geven aan de eigenaren. De huur van het pand, waarin het bedrijf gevestigd was, is opgezegd. “De onderneming wordt ni...