Het aantal verwachte autobewegingen op de Van Nahuysweg is naar beneden bijgesteld. Dat waren 1.000 ritten per etmaal en is nu veranderd in 820 ritten. Ook is toegevoegd dat er sprake moet zijn van een verhuur-gerichte bedrijfsmatige exploitatie van de woningen, die niet permanent bewoond mogen worden.

Eerder kwam er bezwaar binnen tegen de ‘lichte horeca’. “De benoemde lichte horecafunctie is enkel een ondergeschikte en kleinschalige functie ten dienste van de bestemming”, legt de gemeente nu uit, die dat aangepast heeft in het bestemmingsplan.