Afbeelding

Arbeidsmigranten die in de kassen werken, mogen voortaan niet meer in Zwartewaterland komen wonen

Algemeen

ZWARTEWATERLAND - Als arbeidsmigranten in Zwartewaterland willen wonen, dan zullen ze daar ook moeten werken. Dat maakt de gemeente bekend in een persbericht. Ook wil de gemeente alleen nog samenwerken met gecertificeerde uitzendbureaus. Het nieuwe beleid gaat 57.200 euro kosten.

“We gaan de leefomstandigheden voor arbeidsmigranten borgen en willen de overlast in buurten verminderen”, zegt wethouder Gerrit Knol. In nieuwe situaties mogen in Zwartewaterland alleen nog arbeidsmigranten worden gehuisvest die in daadwerkelijk in de gemeente werken. “Hierbij moet de huisvesting voldoen aan alle normen en moet parkeren op eigen terrein plaatsvinden. En mag er, het liefst, alleen nieuwe huisvesting komen als bestaande locaties worden opgeheven. Ook het beheer wordt beter geregeld.”

Om dit allemaal goed te regelen wil het gemeentebestuur het bestemmingsplan aanpassen. De gemeente gaat de werkgevers aanspreken op hun zorgplicht. Ook moeten arbeidsmigranten ingeschreven staan, of bij het RNI of bij de gemeente. Ook gaat de gemeente actief controleren of de huisvesting aan de normen voldoet en coronaproof is. “Parkeeroverlast wordt aangepakt”, stelt de gemeente. Die wil dat doen in afstemming met de politie. 

De gemeente wil de Klankbordgroep Huisvesting Arbeidsmigranten betrekken bij het signaleren en oplossen van problemen. Zij brengen gevraagd of ongevraagd advies uit aan de gemeente. Wethouder Knol: “Ik ben blij met de Klankbordgroep. Wij waarderen het zeer dat inwoners, werkgevers, huisvesters en bedrijven meedenken. Binnen de Klantbordgroep komen verschillende geluiden bij elkaar. Zo kunnen we gezamenlijk stappen vooruit zetten. Mochten bewoners ondertussen vragen of ideeën hebben, dan kunnen zij mailen naar arbeidsmigranten@zwartewaterland.nl. Vanzelfsprekend gaan we de voortgang goed monitoren.”

Om de nieuwe aanpak uit te kunnen voeren, vraagt het gemeentebestuur krediet aan de gemeenteraad van 57.200 euro. Dit is voornamelijk bedoeld voor het aanpassen van het bestemmingsplan, handhaving en voor de ambtelijke uitvoering. 

Knol: “We moeten arbeidsmigranten behandelen als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving. Deze plannen dragen daaraan in grote mate bij. Een goede regulering is goed voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor onze samenleving als geheel.”

Nederland heeft weinig regelgeving om arbeidsmigranten te beschermen. Nog te vaak krijgen arbeidsmigranten te maken met onderbetaling en slechte huisvesting. Ook leidt de huisvesting soms tot overlast in buurten. Daarin moet verandering komen, vindt het Aanjaagteam van Emile Roemer, dat hierover advies uitbracht aan het kabinet. Het kabinet heeft dit in grote lijnen overgenomen. Voor een betere aanpak zijn verschillende partijen nodig, ook gemeenten. De nieuwe aanpak in Zwartewaterland vloeit hieruit voort. Hierbij wordt de gemeenteraad nauw betrokken, zoals bijvoorbeeld bij nieuwe huisvesting.

Enrico Kolk