Afbeelding
Foto: Enrico Kolk

Ingezonden: Het eerlijke verhaal rond De Driehoek

Algemeen

Het gaat te ver om alles wat er tot nu toe gebeurd is rond De Driehoek tot achter de komma hier te noemen. Daarom in kort het volgende.
Het begon in 2003 toen de toenmalige wethouder grondzaken, besloot om samen met een andere ambtenaar en grondbelegger, meneer Schep, over te gaan om 51 hectare potentiële bouwgrond aan te kopen nabij De Driehoek (ook is er wel gesproken van 76 hectare) waar dan zo’n 600 woningen gebouwd zouden worden. Door miscommunicatie voltrok deze grondpolitiek zich volledig buiten het zicht van het college van burgemeester en wethouders. Vast staat dat door deze actie genoemden buiten hun boekje zijn getreden. In 2004 werd de toenmalig verantwoordelijk wethouder gevraagd zijn ontslag in te dienen. Bijzonder is ook het onderzoeksrapport uit 2003 van de Provincie Overijssel hierin stellen Gerritsen, Bremer en Hazelhorst dat in de polder Mastenbroek een aantal gebieden botanisch zeer waardevol zijn, waaronder ook het gebied rond De Driehoek. Dit zou mede oorzaak kunnen zijn om de bouwplannen in de ijskast te zetten.

Mede door verandering van de markt en de crisis 2008 zijn er een aantal hectaren weer verkocht en verpacht en werd het plan 600 woningen verder afgeschaald. Projectontwikkelaar A.M Wonen verkocht een deel van de grond maar hield een grondpositie aan de overkant van het Zwarte water, een tijdje blijft het stil. 2017 komt de gemeente Zwartewaterland samen met landbouwarchitectenbureau Van Paridon x de Groot met een nieuw plan gepresenteerd op de raadsvergadering. En blijft het weer even stil op enkele ontwikkelingsberichten na. November 2019 worden de bewoners rond De Driehoek uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op 29 januari 2020. Woensdagavond 29 januari 2020 presenteerde Paridon x de Groot in samenwerking met projectontwikkelaar A.M Wonen en de Gemeente Zwartewaterland de ontwikkelvisie “Hasselt Overwaters” om 17 luxe woningen in de bijzondere natuur Van De Driehoek te bouwen. Bewoners zijn geschrokken van de bouwplannen en zijn bang dat de rust zal worden verstoord en ze straks in een villawijk komen te wonen. Een van de bewoners zag er afgelopen jaar nog een reekalfje, wat nog eens aangeeft wat een uniek gebied het is.

Verstoring zal er zeker optreden wat te denken van langdurige bouwactiviteiten en ook na bewoning denk maar aan al het autoverkeer (gemiddeld twee per gezin) werkzaamheden in tuinen honden katten. De gemeente geeft aan op een aantal punten de plannen aan te zullen passen. Het heeft niet veel nut wat extra bomen een rietzone te planten wanner de zaak eenmaal verstoort en verpest is, het is blij maken met een dode mus om het plan mooier voor te stellen dan het is. 2020 ben ik ook een petitie gestart tegen dit desastreuze plan (nu 1170 ondertekenaars) en heb inspraak gehouden op een raadsvergadering. Maar ik voel me steeds meer een roepende in de woestijn. Woensdag 19 januari 2022 lees ik in de Stentor dat wethouder Gerrit Knol in zijn nopjes is met het plan en dat projectontwikkelaar A.M Wonen kapitaalkrachtige belangstellenden zoekt voor de kavels van 2000 tot 3000 vierkante meter waar dan nog op gebouwd moet worden en dat het plan voorziet in behoefte. Misschien heb ik het mis, maar volgens mij is er meer behoefte aan starterswoningen voor onze jonge inwoners. Onze kapitaalkrachtigen wonen over het algemeen al riant, maar schijnbaar is het geen punt om zo’n uniek gebied (alleen al 52 vogelsoorten) op te offeren voor het grote geld. Rentmeesterschap??

Marinus Burgmeijer

Abonneer gratis

op de digitale krant