Afbeelding
Foto: Aangeleverd

ChristenUnie op bezoek bij diverse bijzondere wooninitiatieven

Algemeen

ZWARTEWATERLAND – De ChristenUnie bracht vorige week bezoeken aan verschillende wooninitiatieven in de hele gemeente.

Zo was de partij op bezoek bij de Agnietenhof. “Op het voormalige Agnietenterrein is een prachtige moderne gasloze woonwijk ontstaan. Geheel in de stijl van de Delftse School, als verwijzing naar het oude Agnietencollege”, schrijft de partij. Tamme Spoelstra: “Als ChristenUnie hebben we hier een belangrijke bijdrage in de besluitvorming mogen leveren, des te mooier om te zien hoe deze nieuwe wijk er nu bijstaat: een prachtig, goedverzorgd woongebied waar mensen comfortabel kunnen wonen op een schitterende locatie nabij het water!” 

Daarna werden de mogelijkheden voor het leefbaarheidsplan bij het Ronde Gat bekeken. “Dit prachtige gebied krijgt zo een opwaardering en brengt de leefbaarheid terug. De oevers worden opgeknapt met het gebied eromheen en samen met de inwoners, de Arembergschool, het Zwembad en de scouting wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden om het gebied toegankelijker te maken. Bovendien zijn er wellicht nieuwe ontwikkelingen voor woningbouw in combinatie met vernieuwing van het zwembad.”

Alberdine Kijk in de Vegte en Jan de Velde gingen in Genemuiden in gesprek met Wout van Olst over een woonvorm met begeleiding in Genemuiden. Die is specifiek bedoeld voor (jong)volwassenen met een beperking in het autistisch spectrum of niet aangeboren hersenletsel (nah) vanuit een christelijke identiteit. “Nadat een plaatselijk bouwbedrijf de helpende hand reikte kwam alles in een wonderlijke stroomversnelling. Het nieuwe plan voorziet in drie wooninitiatieven, want inmiddels wordt er samengewerkt met twee andere initiatiefnemers. Het is de bedoeling dat deze drie groepen afzonderlijk van elkaar gehuisvest worden, maar ondanks de verschillen zoeken we de samenwerking en proberen we elkaar zo mogelijk te versterken’, aldus Wout”, schrijft de partij in een persbericht. Van Olst vertelde aan de partij dat voor de financiële haalbaarheid in de plannen voor zijn groep is uitgegaan van een minimumaantal van 16 bewoners en dat er nog ruimte is voor aanmelding. Inmiddels is er een intentieovereenkomst getekend en een principeverzoek ingediend bij de gemeente Zwartewaterland. Het college van B&W neemt hierover binnenkort een besluit. Kijk in de Vegte was onder de indruk van dit bijzondere wooninitiatief: “Het is echt een verrijking voor Genemuiden.”

In Hasselt deed deskundige Cees Wursten het concept tiny house uit de doeken. Samen met Kasper Bouw ziet hij mogelijkheden om dit ook binnen Zwartewaterland uit te rollen om de woningnood op te lossen. Maar wellicht biedt het ook mogelijkheden als erfhouses naast de erfmolens. Marc Ooms: “Op dit moment is er meer vraag dan aanbod van woningen. Vooral voor starters is het lastig een woning te vinden. Als ChristenUnie zijn wij erg geïnteresseerd in het creëren van alternatieve vormen van woonruimte. Een tiny house, gemaakt van duurzame materialen en volledig energieneutraal, is een verrassend en vernieuwend alternatief dat ook in Zwartewaterland kansen biedt.”

De ChristenUnie sprak bij de Knarrenhof met Dick Bergman, de initiatiefnemer van het eerste uur, en met Geke Mijnheer, Wijnand Uilen en Wim Bartelds. “Een prachtig burgerinitiatief met een uiteindelijk prachtig resultaat na een hele moeilijke start. Ook dit is een goed voorbeeld van duurzaam bouwen: gasloos en zonne-energie. Het naoberschap is het dragende principe dat om meer navolging vraagt”, aldus de partij.