De gemeente wil het fietspad aanpakken.
De gemeente wil het fietspad aanpakken. Foto: Enrico Kolk

Breman krijgt een nieuwe uitrit, pakket met maatregelen voor fietsers

Algemeen

HASSELT – Breman krijgt, na veel gedoe, dan toch een gewijzigde uitrit. Dat maakt de gemeente bekend in een persbericht over plannen met de Zwartewaterweg. Ook komt er een veilige oversteekplaats voor fietsers in de buurt van de Zwartewaterbrug.

”Om de fietsveiligheid in dit gebied te verbeteren, hebben we een pakket aan maatregelen gemaakt. Het deel waar we nu mee starten, zijn plannen die we op hele korte termijn kunnen uitvoeren”, aldus wethouder Maarten Slingerland. De uitvoering gebeurt door de provincie Overijssel. De provincie betaalt ook de kosten hiervoor.

Eind juni wordt hiervoor een begin gemaakt met de fietsroute langs de parallelweg van de N331. “We pakken in één keer de hele fietsroute aan vanaf de Vaartweg tot de Hanzeweg”, vertelt Slingerland. “Dat zorgt straks voor een enorme toename van de fietsveiligheid op deze route.”

De plannen voor het verbeteren van de fietsveiligheid zijn onder andere tot stand gekomen na overleg met diverse betrokken partijen, waaronder de provincie Overijssel, een bewonerscomité, VVN, de fietsersbond en vertegenwoordigers van de Zwartewaterweg. “Dat zijn constructieve gesprekken geweest waarin we waardevolle informatie hebben opgehaald”, vertelt wethouder Maarten Slingerland.

Eerst wordt een begin gemaakt met de route langs de parallelweg van de N331 op het deel tussen de Vaartweg en de Wolfshagenweg. Aansluitend wordt het deel aangepakt van de Wolfshagenweg tussen de Hanzeweg. Dit omvat voor het grootste deel de Zwartewaterweg.

De gemeente heeft het voornemen om in het najaar ook andere werkzaamheden, waaronder de aanpassingen aan de Veerweg, mee te nemen in dit pakket aan maatregelen. Dat voorstel moet eerst goed worden gekeurd door de gemeenteraad. Deze werkzaamheden omvatten onder meer plannen voor een betere doorstroming van het vrachtverkeer richting de Industrieweg en de Productieweg. Ook een gewijzigde inrit voor Breman hoort bij die plannen.

Als onderdeel van de plannen wordt het fietspad op de brug aan Zwolsezijde een onverplicht fietspad. Fietsers mogen in twee richtingen gebruik blijven maken van de Zwolse kant van de brug. Scooters en bromfietsers kunnen van de rijbaan gebruik maken. Het bestaande fietspad wordt waar mogelijk breder gemaakt. Aan de Zwolse zijde van de brug worden alle tegels vervangen door beton. De oversteek nabij de Zwartewaterbrug wordt verlegd. Scooters en (brom)fietsers kunnen dan gebruikmaken van een veilige oversteekplaats.

In de tweede fase krijgt de Zwartewaterweg voor de zomervakantie snelheidsremmers en wordt de fietsoversteek met de Veerweg verbeterd. Het hele fietspad tussen de brug en de Hanzeweg wordt bovendien breder en uitgevoerd in beton.

Enrico Kolk

Abonneer gratis

op de digitale krant