Een eerder project.
Een eerder project.

Aanvraag voor 2e/3e wereldprojecten open

Algemeen

ZWARTEWATERLAND - Er kunnen de komende tijd weer aanvragen voor nieuwe 2e/3e wereldprojecten worden ingediend. Die lopen dan voor een periode van vier maanden tot maximaal een jaar. 

De projecten kunnen starten per 1 september en per jaar kunnen maximaal drie projecten worden uitgevoerd. De gemeente stelt hiervoor per jaar een subsidie van 7.500 euro beschikbaar. 

Sinds 1994 zetten veel inwoners en organisaties in de gemeente zich succesvol in voor projecten in 2e en 3e wereldlanden. Met de opbrengsten van activiteiten en evenementen kan in deze landen in de primaire levensbehoeften van mensen worden voorzien en kunnen de leefomstandigheden en voorzieningen sterk worden verbeterd. 

“Het draagvlak voor deze projecten is in onze gemeente altijd erg groot”, weet de organisatie. “De in eerdere perioden uitgevoerde projecten zoals ‘Hope4Kids‘ uit Genemuiden, ‘Otuke‘ en daarna ‘Ludus‘ uit Hasselt en het huidige project ‘Teel Yooba‘ uit Zwartsluis zijn daarvan een prachtig voorbeeld.”

Projecten die al eerder als 2e/3de wereldproject zijn aangemerkt kunnen ook een aanvraag indienen. Er moet in de betreffende 2e en/of 3e wereldlanden sprake zijn van een aantoonbaar concrete behoefte in schrijnende omstandigheden. 

Voor meer informatie en alle voorwaarden verwijst de stichting naar haar website www.2e3ewereldprojecten.nl. Aanvragen voor een project kunnen vanaf nu worden ingediend bij het secretariaat van stichting 2e/3e Wereldproject Zwartewaterland: liannesnijder@live.nl.

Enrico Kolk