Ds. G.H. Molenaar
Ds. G.H. Molenaar

Genemuider predikant in bidstond: ‘Niet ons drama centraal stellen, maar de Heere centraal’

Kerk

GENEMUIDEN - “We moeten niet ons drama centraal stellen, niet de puinhoop die wij ervan gemaakt hebben in maatschappij en kerk. Van Nehemia leren we om de Heere centraal te stellen.” Dat zegt ds. G.H. Molenaar vrijdagavond in de Bethelkerk.

Op initiatief van ds. A. de Groot zijn daar al zijn Genemuider collega’s bij elkaar voor een bidstond met het thema ‘Waar is God in deze crisis? Waar zijn wij?’. “We geloven dat God alles bestuurt, zo ook dit virus”, aldus De Groot.

Vanuit het Bijbelboek Nehemia vestigt ds. I Postma de aandacht op ‘gaten in de muren’. “Er zijn gaten in ons als samenleving”, stelde de predikant. “De mens is uit de eenheid met God getreden. Als de mens uit de verbondenheid met de Heere God treedt, dan komt er een gat in de muur van ons leven. Dan zijn we onbeschermd.”

Want hoe het coronavirus er dan ook precies gekomen is: “Uiteindelijk ligt de oorzaak erin dat we als mens uit de verbondenheid met de Heere God zijn getreden”, volgens Postma. “En dan past ons verootmoediging. Daarom willen we als Gaellemunigers onze schuld belijden. Dan worden muren hersteld in de naam van Jezus.”

Zijn collega, ds. G.H. Molenaar, hoopt dat Genemuiden een nederige, biddende gemeenschap wordt. “We maken de gaten niet kleiner, die muur niet kleiner. We maken er telkens gaten bij. De weg tot herleving is het gebed.” Nehemia trekt zich de schuld heel persoonlijk aan, zegt Molenaar. “Kunnen wij onze ego’s, onze hoogmoed kruisigen? Dan moeten we niet ons drama centraal stellen.”

Uiteindelijk is er, merkt ds. A.J. Droger op, met deze besmettelijke ziekte ‘niks nieuws onder de zon’. “Het is voor ons ongekend en onverwacht. Maar het is niet de eerste besmettelijke ziekte die rondwaart, en ook niet de laatste.”

Hij noemt de coronapandemie ‘een hoopvol teken’. “Gods nieuwe wereld komt eraan. Wees niet bang, al deze dingen moeten gebeuren. Jezus is er bijna, laat je niet van de wijs brengen door mensen die door corona heel precies weten hoe het zit met de komst, met een soort tijdschema. Maar we moeten Zijn komst niet uitrekenen, maar meerekenen. Dat wij erop rekenen dat het gebeurt.”

De coronacrisis leert christenen verlangen, zegt Droger. “Niet alleen naar de tijd dat corona voorbij is, maar dat heel deze gebroken wereld voorbij is en dat Gods nieuwe wereld aanbreekt.”

Ds. W.G. Hulsman volgt de apostel Paulus: ‘Wees in geen ding bezorgd’. “Dit schrijft hij vanuit de gevangenis”, vertelt de predikant. “En dat is niet zo’n gevangenis als we nu kennen, maar veel erger. En toch zegt Paulus: ‘Werp al uw bekommernis op de Heere. Hij zorgt voor u. Laat al je verlangen naar Hem toe komen met dankzegging’.”

Er is genoeg om te danken, zegt Hulsman. “Alles wat je boven de dood ontvangt, is genade van God. De Heere verheft Zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. Dat is de boodschap van de kerken in onze samenleving. Een boodschap die goud waard is.”

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Enrico Kolk

Abonneer gratis

op de digitale krant